Voor een goede begeleiding is het nodig dat ik een dossier aanleg. Een dossier bevat persoonlijke gegevens en aantekeningen over het coach/counselingtraject.

Het is mijn taak om zo goed mogelijk de privacy van mijn cliënten te waarborgen. Dit betekent onder andere dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en eventuele medische gegevens
  • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
  • tijdens intercollegiale toetsing jouw casus volledig geanonimiseerd kan gebruiken voor het verbeteren van coach/counselorvaardigheden
  • NAW-gegevens uit je dossier uitsluitend gebruik voor de financiële administratie, voor het maken van een factuur